Studio MH
Wyszukaj
-
-
-

Porady

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Największe zainteresowanie ofertami wynajmu mieszkań przypada na okres od lipca do września, kiedy to studenci poszukują lokum. O czym powinniśmy pamiętać wynajmując wówczas swoje mieszkanie?

Podstawowymi kwestiami, które należy wziąć pod uwagę jest to, komu wynajmujemy mieszkanie, za jaką kwotę miesięcznie oraz na jaki okres. Aby wyeliminować prawdopodobieństwo późniejszych problemów z płatnościami, możemy zapytać potencjalnego wynajmującego o jego sytuację materialną lub poprosić o zaświadczenie o dochodach albo inny dokument, który poświadczy jego wiarygodność.

Warto także zadbać o umieszczenie w umowie informacji na temat stanu mieszkania i ewentualnych rozliczeń.

Poza umową, obie strony sporządzić powinny również protokół odbioru mieszkania, który pozwoli na bezproblemowe rozliczenie ewentualnych roszczeń po skończeniu okresu wynajmu. Znajdować powinny się tam informacje na temat odmalowania ścian (zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, najemcy mają obowiązek ich odmalowania po zakończonym stosunku najmu) oraz rodzaju i stanie mebli.

Osoba wynajmująca zapewnić musi najemcy warunki, które pozwalają na komfortowe korzystanie z urządzeń oraz instalacji związanych z budynkiem. Jego obowiązkiem jest także dokonywanie wszelkiego rodzaju napraw mieszkania takich,  jak na przykład wymiana nieszczelnych okien czy naprawa pieca grzewczego.

Do obowiązków najemcy należy natomiast użytkowanie lokalu w sposób przyjęty w umowie. Po zakończeniu najmu musi on doprowadzić lokal do stanu identycznego z dnia, kiedy odebrał on mieszkanie.

Do wypowiedzenia umowy najmu dojść może, gdy najemca podnajął lokal bez zgody właściciela, zalega z płatnością czynszu za 3 okresy rozliczeniowe i po otrzymaniu wezwania i ureguluje ich w przeciągu miesiąca, pomimo pisemnego upomnienia korzysta z lokalu w sposób niezgodny z umową oraz gdy używa lokalu przeznaczonego do rozbiórki.