Studio MH
Wyszukaj
-
-
-

Promocja

Regulamin Promocji Jesiennej

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest „SILESIA INVEST" Grzegorz Pluta z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-300 przy ul. Targowej 12,
 2. Akcja promocyjna „WIOSENNA PROMOCJA” zwana dalej „Promocją” skierowana jest do Klientów serwisu internetowego; www.prywatnaoferta.pl prowadzonego przez Organizatora.
 3. Czas trwania promocji rozpoczyna się w dniu 16.04.2018 r. i trwać będzie do dnia 31.05.2018 r. roku
 4. Prawa związane z Promocją nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.

 

II. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest wpisanie kodu rabatowego na stronie Organizatora
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Osoba uprawniona do skorzystania z Promocji może wielokrotnie wykorzystać kod rabatowy

 

III. Kod rabatowy

 1. Kody rabatowe są przesyłane do losowo wybranych klientów drogą mailową lub telefoniczną w postaci wiadomości typu: "sms"
 2. Liczba kodów rabatowych wydawanych w Promocji jest limitowana.
 3. Posiadacze kuponu rabatowego są upoważnieni do otrzymania 10 % rabatu na publikacje ogłoszeń w serwisie prywatnaoferta.pl. Rabat liczony jest od ceny brutto opłaty obowiązującej w cenniku Organizatora.
 4. Rabat przyznany na podstawie kodu rabatowego nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Organizatora w okresie obowiązywania Promocji.
 5. Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wpisać kod rabatowy na stronie prywatnaoferta.pl w momencie wybierania rodzajów publikacji ogłoszenia.

 

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać przez cały czas trwania Promocji oraz w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Organizatora.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie aktualnej treści Regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.prywatnaoferta.pl oraz w siedzibie Organizatora
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, bez podania przyczyny
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.prywatnaoferta.pl.pl